شماره مطلب : 2764
زمان انتشار : 96/9/19 - 11:05 2017/12/10
بمناسبت ۱۶آذر /زنجان

اعلمی: اگر سفارت را اشغال نکرده بودیم آمریکا دشمنی نمیکرد
رسایی: مگر در عراق، یمن و سوریه هم سفارت آمریکا اشغال شده بود!

مناظره رسایی واعلمی

بمناسبت ۱۶آذر /زنجان اعلمی: اگر سفارت را اشغال نکرده بودیم آمریکا دشمنی نمیکرد رسایی: مگر در عراق، یمن و سوریه هم سفارت آمریکا اشغال شده بود!

آلبوم تصاویر

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید