شماره مطلب : 2766
زمان انتشار : 96/9/19 - 10:13 2017/12/10
تاجزاده ادعا کرده که درباره غائله کوی دانشگاه سال۷۸ کسی حاضر بمناظره با او نیست!
داستان عروسی رفتن تاج زاده درغائله کوی دانشگاه که وی درمناظره با رسایی مطرح کرد رااینجا بخوانید:
rasaee.ir/content/1816

عروسی رفتن تاج زاده

تاجزاده ادعا کرده که درباره غائله کوی دانشگاه سال۷۸ کسی حاضر بمناظره با او نیست! داستان عروسی رفتن تاج زاده درغائله کوی دانشگاه که وی درمناظره با رسایی مطرح کرد رااینجا بخوانید: rasaee.ir/content/1816

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید