شماره مطلب : 2767
زمان انتشار : 96/9/19 - 11:35 2017/12/10
 پاسخ جالب رسایی به اعتراض اعلمی به نظارت استصوابی شورای نگهبان / همه معترضان به شورای نگهبان خودشان نظارت استصوابی را اجرا میکنند، حتی اکبر اعلمی ...

پاسخ جالب رسایی به اعتراض اعلمی به نظارت استصوابی شورای نگهبان

پاسخ جالب رسایی به اعتراض اعلمی به نظارت استصوابی شورای نگهبان / همه معترضان به شورای نگهبان خودشان نظارت استصوابی را اجرا میکنند، حتی اکبر اعلمی ...

ویدیوها


1. Feshorde.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید