شماره مطلب : 2769
زمان انتشار : 96/9/26 - 11:30 2017/12/17
t.me/www_rasaee_ir/5814

بعد از اینکه آقای تاج زاده ادعا کرده بود که درباره حوادث سال ۷۸ و کودتای سال ۸۸ هیچ کس حاضر به مناظره با او نیست، و بعد از اینکه حجت الاسلام رسایی فایل مناظره خود با تاج زاده را منتشر و برای مناظره دیگر نیز اعلام آمادگی کرد، یکی از تشکل های دانشجویی با دعوت از هر دو چهره (رسایی و تاج زاده) از آنها برای برگزاری مناظره دعوت کرد. 

آقای تاج زاده امروز در گفتگویی انجام این مناظره را مشروط بر این کرده اند که دعوت کننده برگزاری مناظره، فقط یک تشکل دانشجویی نباشد بلکه تشکل های مختلف با گرایش های مختلف دعوت کننده مراسم باشند! حجت الاسلام رسایی ضمن اعلام آمادگی مجدد برای انجام این مناظره که می تواند به شفافیت بیشتر یکی از مهم ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی بینجامد، اعلام کردند که بدون هیچ پیش شرطی آمادگی شرکت در این مناظره را دارند و همانطور که تا امروز در مجامع مختلف حضور یافته اند، برایشان مهم نیست که یک تشکل دانشجویی دعوت کننده است یا چند تشکل و گرایش سیاسی و فکری این تشکل ها چیست.

آمادگی برای مناظره بدون پیش شرط

t.me/www_rasaee_ir/5814 بعد از اینکه آقای تاج زاده ادعا کرده بود که درباره حوادث سال ۷۸ و کودتای سال ۸۸ هیچ کس حاضر به مناظره با او نیست، و بعد از اینکه حجت الاسلام رسایی فایل مناظره خود با تاج زاده را منتشر و برای مناظره دیگر نیز اعلام آمادگی کرد، یکی از تشکل های دانشجویی با دعوت از هر دو چهره (رسایی و تاج زاده) از آنها برای برگزاری مناظره دعوت کرد. آقای تاج زاده امروز در گفتگویی انجام این مناظره را مشروط بر این کرده اند که دعوت کننده برگزاری مناظره، فقط یک تشکل دانشجویی نباشد بلکه تشکل های مختلف با گرایش های مختلف دعوت کننده مراسم باشند! حجت الاسلام رسایی ضمن اعلام آمادگی مجدد برای انجام این مناظره که می تواند به شفافیت بیشتر یکی از مهم ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی بینجامد، اعلام کردند که بدون هیچ پیش شرطی آمادگی شرکت در این مناظره را دارند و همانطور که تا امروز در مجامع مختلف حضور یافته اند، برایشان مهم نیست که یک تشکل دانشجویی دعوت کننده است یا چند تشکل و گرایش سیاسی و فکری این تشکل ها چیست.

اضافه کردن دیدگاه جدید