شماره مطلب : 2775
زمان انتشار : 96/9/26 - 16:54 2017/12/17
نتیجه اعتماد به دولتمردانی که همه امیدشان به دستان دشمنان این ملت است، یکبار در تاریخ ما تجربه شده؛ آیا این نتیجه تلخ، با حضور حسن روحانی تا ۱۴۰۰ برای بار دیگر تجربه می شود!

با روحانی تا ۱۴۰۰

نتیجه اعتماد به دولتمردانی که همه امیدشان به دستان دشمنان این ملت است، یکبار در تاریخ ما تجربه شده؛ آیا این نتیجه تلخ، با حضور حسن روحانی تا ۱۴۰۰ برای بار دیگر تجربه می شود!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید