شماره مطلب : 2777
زمان انتشار : 96/9/26 - 16:54 2017/12/17
ادعای کذب جعفرزاده، نماینده رشت درگفتگو با سایت نزدیک به رییس مجلس که حکایت از بی تقوایی و کذاب بودن وی میکند، تنها یادآور داستان فردی است که در چاه زمزم بول میکرد تا مشهور شود.

وکیل الدوله ای که کذب می گوید

ادعای کذب جعفرزاده، نماینده رشت درگفتگو با سایت نزدیک به رییس مجلس که حکایت از بی تقوایی و کذاب بودن وی میکند، تنها یادآور داستان فردی است که در چاه زمزم بول میکرد تا مشهور شود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید