شماره مطلب : 2783
زمان انتشار : 96/9/28 - 12:04 2017/12/19
روحانی همچنان معتقده که بگیم همه چی تقصیر دولت قبله! 
هر چی جهانگیری میگه که بابا الان دیگه دولت قبل یعنی خودمون، 
روحانی میگه نچ! 
جهانگیری هم طاقتش طاق شده و این حرفو زده...

قصه اینه

روحانی همچنان معتقده که بگیم همه چی تقصیر دولت قبله! هر چی جهانگیری میگه که بابا الان دیگه دولت قبل یعنی خودمون، روحانی میگه نچ! جهانگیری هم طاقتش طاق شده و این حرفو زده...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید