شماره مطلب : 2784
زمان انتشار : 96/9/29 - 09:27 2017/12/20
برای یک توئیت دوخطی، یک روز وقت می گذارم!

سرت را با توییتر گرم کردند
تا دورت جاسوس بکارند
و آنها متن برجام را تقدیس کنند
و تو نخوانده برجام را امضا کنی
و غربی ها بگویند: فایده برجام برای ما بیش از حمله نظام بود

اندر احوالات توئیت دو خطی ظریف

برای یک توئیت دوخطی، یک روز وقت می گذارم! سرت را با توییتر گرم کردند تا دورت جاسوس بکارند و آنها متن برجام را تقدیس کنند و تو نخوانده برجام را امضا کنی و غربی ها بگویند: فایده برجام برای ما بیش از حمله نظام بود

ویدیوها


1. zarif_2.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید