شماره مطلب : 2785
زمان انتشار : 96/9/29 - 09:40 2017/12/20
پاسخ مستند به تحریف واقعیت در کانال اکبر اعلمی 

ابتدا دانشجو می گوید که ترجیح می دهم آقای رسایی پاسخ بدهد اما در ادامه آقای اعلمی اصرار دارد که از وقت برای خودش استفاده کند! اکبر اعلمی با حذف صوت دانشجو این فایل را به شکل تحریف شده ای در کانال خود منتشر کرد.

تحریف واقعیت در کانال اکبر اعلمی

پاسخ مستند به تحریف واقعیت در کانال اکبر اعلمی ابتدا دانشجو می گوید که ترجیح می دهم آقای رسایی پاسخ بدهد اما در ادامه آقای اعلمی اصرار دارد که از وقت برای خودش استفاده کند! اکبر اعلمی با حذف صوت دانشجو این فایل را به شکل تحریف شده ای در کانال خود منتشر کرد.

ویدیوها


1. d3c08fdbab2dd816c3abc5d5650a7ad08971628-360p__64991.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید