شماره مطلب : 2788
زمان انتشار : 96/9/29 - 10:24 2017/12/20
انتقاد رسایی از انفعال و بی عملی جریانات سیاسی جبهه انقلاب در برابر تصمیمات غلط دولت که فشار اصلی را به اقشار محروم جامعه وارد می کند!

#چرا_چهره_های_مشهور_ساکتند؟
انتقاد رسایی از انفعال اصولگرایان

چرا چهره های مشهور ساکتند

انتقاد رسایی از انفعال و بی عملی جریانات سیاسی جبهه انقلاب در برابر تصمیمات غلط دولت که فشار اصلی را به اقشار محروم جامعه وارد می کند! #چرا_چهره_های_مشهور_ساکتند؟

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید