شماره مطلب : 2793
زمان انتشار : 96/10/3 - 10:41 2017/12/24
آیت الله بهجت (ره) : کفار ابتدا مسلمانان را وارد تجارت خود می کنند، وقتی مسئولان کشورهای اسلامی را مست پول کردند، حاضرند امتیاز بدهند و هر چیزی را امضا کنند.

تحلیل آیت الله بهجت از علل به بن بست رسیدن غرب گرایان

آیت الله بهجت (ره) : کفار ابتدا مسلمانان را وارد تجارت خود می کنند، وقتی مسئولان کشورهای اسلامی را مست پول کردند، حاضرند امتیاز بدهند و هر چیزی را امضا کنند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید