شماره مطلب : 2796
زمان انتشار : 96/10/3 - 12:42 2017/12/24
نظرسنجی برنامه "پایش"
84% افراد بدون سفرخارجی
3% افراد بیش ازدو سفرخارجی

باافزایش عوارض خروج ازکشور، #سلبریتی_ها گفتند #ما_پشیمانیم اما بخاطر قطع یارانه 30میلیون نفراعتراض نکردند

نظرسنجی برنامه "پایش" درباره خروج از کشور

نظرسنجی برنامه "پایش" 84% افراد بدون سفرخارجی 3% افراد بیش ازدو سفرخارجی باافزایش عوارض خروج ازکشور، #سلبریتی_ها گفتند #ما_پشیمانیم اما بخاطر قطع یارانه 30میلیون نفراعتراض نکردند

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید