شماره مطلب : 2798
زمان انتشار : 96/10/6 - 09:52 2017/12/27

رسایی در مسجد محدثین بابل

رسایی در مسجد محدثین بابل: یاران امام عصر عج باید ویژگی های آن حضرت را داشته باشند. نگاه جهانی امام عصر باید در یاران آن حضرت هم حاکم باشد.

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید