شماره مطلب : 2802
زمان انتشار : 96/10/9 - 13:47 2017/12/30
مخالفت #دانشگاه_تهرانِ زیر نظر دولت همسو با تاجزاده با مناظره #تاجزاده و #رسایی

قرار بود انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران این برنامه را برگزار کند.

مخالفت دانشگاه تهرانِ با مناظره تاجزاده و رسایی

مخالفت #دانشگاه_تهرانِ زیر نظر دولت همسو با تاجزاده با مناظره #تاجزاده و #رسایی قرار بود انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران این برنامه را برگزار کند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید