شماره مطلب : 2809
زمان انتشار : 96/10/9 - 14:38 2017/12/30
اعتراضات این روزها برخلاف فتنه سال۸۸ با زیرساخت سیاسی نیست، درست مثل اعتراضات چندشهر در دولت سازندگی. یکی به سیاستهای پولی غرب اعتماد کرد، یکی به برجام

اعتراضات این روزها

اعتراضات این روزها برخلاف فتنه سال۸۸ با زیرساخت سیاسی نیست، درست مثل اعتراضات چندشهر در دولت سازندگی. یکی به سیاستهای پولی غرب اعتماد کرد، یکی به برجام

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید