شماره مطلب : 2810
زمان انتشار : 96/10/9 - 14:38 2017/12/30
در سال ۹۰ و با شکست در کودتای سال ۸۸ وضعیت هاشمی به شکلی بود که نمی توانست غذا بخورد و دچار افسردگی شده بود، خانه نشینی احمدی نژاد به او حیات مجدد داد. این روزها هم بن بست برجام ...

دو خدمت احمدی نژاد!

در سال ۹۰ و با شکست در کودتای سال ۸۸ وضعیت هاشمی به شکلی بود که نمی توانست غذا بخورد و دچار افسردگی شده بود، خانه نشینی احمدی نژاد به او حیات مجدد داد. این روزها هم بن بست برجام ...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید