شماره مطلب : 2812
زمان انتشار : 96/10/9 - 14:40 2017/12/30
رسایی در امامزاده صالح فرحزاد: هرچند مقصر اصلی درخصوص وضعیت اقتصادی فعلی، دولت روحانی است اما مردم به جای شعار دادن علیه روحانی، در نحوه انتخابشان تجدید نظر کنند.

مقصر اصلی

رسایی در امامزاده صالح فرحزاد: هرچند مقصر اصلی درخصوص وضعیت اقتصادی فعلی، دولت روحانی است اما مردم به جای شعار دادن علیه روحانی، در نحوه انتخابشان تجدید نظر کنند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید