شماره مطلب : 2815
زمان انتشار : 96/10/9 - 14:43 2017/12/30
آقای مطهری! یعنی اگر آنهایی که نمایندگی و نایب رئیسی شما را سبب خسران برای کشور می دانند، حق دارند مجلس را به آتش بکشند؟!

آقای مطهری! به مخالفانتان هم حق میدهید

آقای مطهری! یعنی اگر آنهایی که نمایندگی و نایب رئیسی شما را سبب خسران برای کشور می دانند، حق دارند مجلس را به آتش بکشند؟!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید