شماره مطلب : 2827
زمان انتشار : 96/10/10 - 10:20 2017/12/31
تردیدی نیست که هم فتنه سال ۸۸ و هم فتنه ای که در این چند روز کلید خورده است، از سوی بیگانگان هدایت و سازماندهی شده است با این تفاوت...

خانم ابتکار، هر دو فتنه سازماندهی شده از خارج بود

تردیدی نیست که هم فتنه سال ۸۸ و هم فتنه ای که در این چند روز کلید خورده است، از سوی بیگانگان هدایت و سازماندهی شده است با این تفاوت...
بعد از اینکه معصومه ابتکار در صفحه مجازی خود به درستی به موضوع سازماندهی شده بودن حرکت های ساختارشکنانه چند روز اخیر توسط عناصری در خارج از ایران اشاره کرد، مسیح علی نژاد، ضدانقلاب فراری با انتشار این تصویر در صفحه اینستاگرامش خطاب به وی نوشت: خانم ابتکار یادتان رفت خودتان در اعتراضات هشتاد و هشت، لیست کشته شدگان و شماره تماسی از خانواده های شان را برای من كه خبرنگارِ خارج نشين بودم، فرستاديد تا با خانواده های شان مصاحبه کنم!
 
تردیدی نیست که هم فتنه سال ۸۸ و هم فتنه ای که در این چند روز کلید خورده است، از سوی بیگانگان هدایت و سازماندهی شده است با این تفاوت که آغاز فتنه سال ۸۸ با زیرساخت سیاسی و برنامه ریزی ابتدایی برخی غیرانقلابی های درون نظام و به بهانه تقلب بود. اما آغاز فتنه اخیر، بدون زیر ساخت سیاسی بواسطه اعتراض مردم نسبت به وضعیت بد اقتصادی بود که خیلی زود از مسیرش منحرف و به وسیله عناصر ضد انقلاب مطالبات سیاسی و  مورد حمایت بیگانگان شد.
 
بنابراین باید به خانم ابتکار گفت که هر دو فتنه (سال ۸۸ و روزهای اخیر) سازماندهی شده توسط عناصر خارجی بود.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید