شماره مطلب : 2828
زمان انتشار : 96/10/10 - 10:24 2017/12/31
از فیلتر آمدنیوز: بالاخره کانال تلگرامی یک #بچه_مزلف که تولید دروغ و شایعه میکرد فیلتر شد ولی صدها کانال دروغ دیگر فعالند! این را فیلتر کردند تا موقعیت بقیه حفظ شود.

تحلیل رسایی از فیلتر آمد نیوز

از فیلتر آمدنیوز: بالاخره کانال تلگرامی یک #بچه_مزلف که تولید دروغ و شایعه میکرد فیلتر شد ولی صدها کانال دروغ دیگر فعالند! این را فیلتر کردند تا موقعیت بقیه حفظ شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید