شماره مطلب : 2832
زمان انتشار : 96/10/23 - 09:40 2018/1/13
با انتشار ۲۹۸ شماره، هفته نامه ۹ دی ۸ ساله شد.
در این هشت سال، هر هفته نام یوم الله ۹ دی را زنده کردیم و خاری بودیم در چشمان جریان فتنه و نفاق و تا روزی که بتوانیم این سنگر را رها نمیکنیم.

هفته نامه ۹ دی هشت ساله شد

با انتشار ۲۹۸ شماره، هفته نامه ۹ دی ۸ ساله شد. در این هشت سال، هر هفته نام یوم الله ۹ دی را زنده کردیم و خاری بودیم در چشمان جریان فتنه و نفاق و تا روزی که بتوانیم این سنگر را رها نمیکنیم.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید