شماره مطلب : 2833
زمان انتشار : 96/10/23 - 09:41 2018/1/13
 دولت روحانی درصدد برخورد #گازانبری با آشوب طلبان است آیا روحانی آنها را #لوله خواهد کرد؟! یا اجازه میدهد همچنان برجان و اموال مردم بتازند...

آیا روحانی اغتشاش گران را لوله می کند

دولت روحانی درصدد برخورد #گازانبری با آشوب طلبان است آیا روحانی آنها را #لوله خواهد کرد؟! یا اجازه میدهد همچنان برجان و اموال مردم بتازند...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید