شماره مطلب : 2835
زمان انتشار : 96/10/23 - 09:44 2018/1/13
ریشه یابی اعتراضات بحق مردمی درتوییت #رسایی

رفتارهای غیرقانونی #علی_لاریجانی، یکی از دلایل اعتراضات مردمی و به دنبال آن سوءاستفاده ضدانقلاب است

ریشه یابی اعتراضات

ریشه یابی اعتراضات بحق مردمی درتوییت #رسایی رفتارهای غیرقانونی #علی_لاریجانی، یکی از دلایل اعتراضات مردمی و به دنبال آن سوءاستفاده ضدانقلاب است

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید