شماره مطلب : 2837
زمان انتشار : 96/10/23 - 09:47 2018/1/13
اقای روحانی! این مردم معترض به گرانی، فساد و آشفتگی بازار، همانهایی هستند که وقتی به دروغ گفتید کلیه تحریمها لغو شده و از رکود عبور کرده ایم و... به خیابان آمدند و شادی کردند.

مردم به چه چیزی معترض هستند

اقای روحانی! این مردم معترض به گرانی، فساد و آشفتگی بازار، همانهایی هستند که وقتی به دروغ گفتید کلیه تحریمها لغو شده و از رکود عبور کرده ایم و... به خیابان آمدند و شادی کردند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید