شماره مطلب : 2838
زمان انتشار : 96/10/23 - 09:49 2018/1/13
آقای روحانی! مردمی که این روزها در برخی خیابانها اعتراض دارند، همان هایی هستند که یک روز با دروغ برجامی شما درباره لغو کلیه تحریمها و عبور از رکود به خیابان ریختند و زدند و رقصیدند.

ریختند و زدند و رقصیدند

آقای روحانی! مردمی که این روزها در برخی خیابانها اعتراض دارند، همان هایی هستند که یک روز با دروغ برجامی شما درباره لغو کلیه تحریمها و عبور از رکود به خیابان ریختند و زدند و رقصیدند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید