شماره مطلب : 2840
زمان انتشار : 96/10/23 - 10:12 2018/1/13
وقتی بالای حاکمیت انسداد ایجاد شود، منتقدان به صداوسیما راه نیابند، مجلس توسط رئیس آن خفه شود، رسانه منتقد در فشار باشد، حتما در پایین حاکمیت اعتراض پیدا میشود

تابلوی معنادار درحاشیه راهپیمایی مردمی

وقتی بالای حاکمیت انسداد ایجاد شود، منتقدان به صداوسیما راه نیابند، مجلس توسط رئیس آن خفه شود، رسانه منتقد در فشار باشد، حتما در پایین حاکمیت اعتراض پیدا میشود

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید