شماره مطلب : 2841
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:13 2018/1/13
با تبلیغات روحانی، طرفدارانش ترسیدند که همه اینها به دست رقیبش (رییسی) محقق شود، حالا که همه این موارد در شش ماه اول دولت روحانی محقق شده! بدیهی است عصبانی باشند و درخیابان :)

روحانی رای آورد اما ...

با تبلیغات روحانی، طرفدارانش ترسیدند که همه اینها به دست رقیبش (رییسی) محقق شود، حالا که همه این موارد در شش ماه اول دولت روحانی محقق شده! بدیهی است عصبانی باشند و درخیابان :)

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید