شماره مطلب : 2842
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:31 2018/1/13
نهادهای انتظامی این ۱۶نفر را در اولین اغتشاش خیابانی- که باتوجه به عملکرد دولت مورد حمایتشان بعید نیست بزودی تکرار شود - در برابر آشوبگران قراردهند تا با این پزهای دروغین، فضا را آرام کنند

این 16 نفر زا به محل اغتشاشات ببرید

نهادهای انتظامی این ۱۶نفر را در اولین اغتشاش خیابانی- که باتوجه به عملکرد دولت مورد حمایتشان بعید نیست بزودی تکرار شود - در برابر آشوبگران قراردهند تا با این پزهای دروغین، فضا را آرام کنند

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید