شماره مطلب : 2843
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:32 2018/1/13
...برای همین جناب ایشان، پیرترین دولت بعد از انقلاب را تشکیل داده است. حداقل از جوانان طرفدار خودت استفاده میکردی!

#دروغ_تا_کی!

دروغ تا کی

...برای همین جناب ایشان، پیرترین دولت بعد از انقلاب را تشکیل داده است. حداقل از جوانان طرفدار خودت استفاده میکردی! #دروغ_تا_کی!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید