شماره مطلب : 2844
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:40 2018/1/13
به نظرم از میان صحابه رسول خدا ص بهترین گزینه ها درباره آنچه آیت الله جوادی فرموده اند، اصحابی همچون طلحه و زبیر باشند.

هاشمی شبیه به کدام صحابی است؟

به نظرم از میان صحابه رسول خدا ص بهترین گزینه ها درباره آنچه آیت الله جوادی فرموده اند، اصحابی همچون طلحه و زبیر باشند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید