شماره مطلب : 2847
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:43 2018/1/13
وقتی کسی که مسئولیت برخورد با ضدانقلاب را دارد، تمام تمرکزش را روی بدنه انقلابی کشور میگذارد، بدیهی است که چند ضدانقلاب هم در خیابانها برای رضا شاه شعار بدهند!

وقتی تمرکز زوی انقلابی ها میشود

وقتی کسی که مسئولیت برخورد با ضدانقلاب را دارد، تمام تمرکزش را روی بدنه انقلابی کشور میگذارد، بدیهی است که چند ضدانقلاب هم در خیابانها برای رضا شاه شعار بدهند!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید