شماره مطلب : 2848
زمان انتشار : 96/10/23 - 11:56 2018/1/13
۲۶ خرداد ۱۳۴۰
وضعیت اقتصادی در دوران پهلوی
گرانی، دزدی، فساد، تبعیض و ... این مشکلات مردم را به ستوه آورده...

وضعیت اقتصادی در دوران پهلوی

۲۶ خرداد ۱۳۴۰ وضعیت اقتصادی در دوران پهلوی گرانی، دزدی، فساد، تبعیض و ... این مشکلات مردم را به ستوه آورده...

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید