شماره مطلب : 2849
زمان انتشار : 96/10/23 - 12:03 2018/1/13
یکبار دیگر تحریف سخنان امام خمینی(ره)
حضرت امام فرموده بودند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است. درحالیکه تاکنون چندبار جمله امام به نهضت زنده است تا هاشمی زنده است، تغییر یافته!

تحریف سخنان امام خمینی(ره)

یکبار دیگر تحریف سخنان امام خمینی(ره) حضرت امام فرموده بودند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است. درحالیکه تاکنون چندبار جمله امام به نهضت زنده است تا هاشمی زنده است، تغییر یافته!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید