شماره مطلب : 2850
زمان انتشار : 96/10/23 - 12:04 2018/1/13
کسانی که خود تلگرام را فیلتر کرده اند، در حال انتقاد از فیلتر آن هستند! حسن روحانی با ژست اپوزیسیون در حال مخالفت با رییس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است!

فیلتر تلگرام

کسانی که خود تلگرام را فیلتر کرده اند، در حال انتقاد از فیلتر آن هستند! حسن روحانی با ژست اپوزیسیون در حال مخالفت با رییس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است!

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید