شماره مطلب : 2851
زمان انتشار : 96/10/23 - 12:05 2018/1/13
سخنرانی حمید رسایی

صف بندی سیاسی جریانات/ برازجان / بوشهر

مراسم بصیرت سیاسی برازجان / بوشهر سخنرانی حمید رسایی موضوع: صف بندی سیاسی جریانات #فایل_فشرده اگر صف بندی جدید را نشناسیم در بزنگاه خطا می کنیم...

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید