شماره مطلب : 2864
زمان انتشار : 97/6/12 - 12:22 2018/9/3
شماره۳۲۸ هفته نامه ۹دی؛ شنبه روی دکه

ابهام در تابعيت دوم حسن روحانی!

شماره۳۲۸ هفته نامه ۹دی؛ شنبه روی دکه
 
ابهام در تابعيت دوم حسن روحانی! 
 
سئوالات بی پاسخ افکارعمومی درباره تابعيت دوم رییس جمهور (ابعادی ازگزارش تحقق وتفحص درباره مقامات دوتابعیتی)

اضافه کردن دیدگاه جدید