شماره مطلب : 2866
زمان انتشار : 97/6/21 - 10:13 2018/9/12
‌‎شاکی این پنج طلبه، ‎#نهاد_ریاست_جمهوری و ‎#استانداری_قم بوده اند! امان از ‎#دو_رویی روحانی که برخلاف حرفهایش درجشنواره ش.رجایی، درعمل ازشعار روی یک تابلو، برای منافع سیاسی پرونده جنایی استخراج میکند

بازداشت پنج طلبه با شکایت حسن روحانی

‌‎شاکی این پنج طلبه، ‎#نهاد_ریاست_جمهوری و ‎#استانداری_قم بوده اند! امان از ‎#دو_رویی روحانی که برخلاف حرفهایش درجشنواره ش.رجایی، درعمل ازشعار روی یک تابلو، برای منافع سیاسی پرونده جنایی استخراج میکند

اضافه کردن دیدگاه جدید