شماره مطلب : 2867
زمان انتشار : 97/6/21 - 10:15 2018/9/12

‏تصویر دوطلبه بازداشتی با شکایت استانداری قم ونهاد ر. ج!
آقای آشنا! میشه بگید، تهمت وتهدید اینا چیه؟
اینکه روحانی ‎محصل انگلیسه، تهمته؟
آقا امام این جمله را نگفت؟

پاسخ رسایی به آشنا

‏تصویر دوطلبه بازداشتی با شکایت استانداری قم ونهاد ر. ج! آقای آشنا! میشه بگید، تهمت وتهدید اینا چیه؟ اینکه روحانی ‎محصل انگلیسه، تهمته؟ آقا امام این جمله را نگفت؟

اضافه کردن دیدگاه جدید