شماره مطلب : 2868
زمان انتشار : 97/6/21 - 10:17 2018/9/12
۵.‏ ‎مدیریت حوزه و ‎نمايندگان قم پاسخ دهند: چرا عده ای دانشجونما که در تجمعات غیرقانونی در معابر عمومی و آشوب های دی ماه نقش داشته اند، مورد حمایت وزارت علوم و نمايندگان همسو با خود هستند اما روحانيون انقلابی حاضر در تجمع قانونی در محیط سربسته با هدف دفاع از انقلاب و مردم، فقط به استناد تابلوی #استخر_فرح_در_انتظارت، با دستبند و چشم بند و قرار گرفتن در سلول انفرادی در فشارند؟!
انتقاد رسایی از بازداشت پنج طلبه انقلابی

مدیریت حوزه علمیه و دادگاه ویژه روحانيت پاسخ دهند

۵.‏ ‎مدیریت حوزه و ‎نمايندگان قم پاسخ دهند: چرا عده ای دانشجونما که در تجمعات غیرقانونی در معابر عمومی و آشوب های دی ماه نقش داشته اند، مورد حمایت وزارت علوم و نمايندگان همسو با خود هستند اما روحانيون انقلابی حاضر در تجمع قانونی در محیط سربسته با هدف دفاع از انقلاب و مردم، فقط به استناد تابلوی #استخر_فرح_در_انتظارت، با دستبند و چشم بند و قرار گرفتن در سلول انفرادی در فشارند؟!
 
به دنبال بهانه جویی های کودکانه دولت و فضاسازی های رسانه ای بعد از آن، در ابتدای این هفته، با شکایت ریاست جمهوری، پنج تن از طلاب و روحانیون به دادگاه ویژه روحانیت قم فراخوانده شدند!
 
متاسفانه مطابق گزارش های دریافتی از این عزیزان، در این چند روز برخوردهایی با این طلاب صورت گرفته که نباید در برابر آن سکوت کرد و باید از مسئولان محترم حوزه علمیه و دادگاه ویژه روحانیت پرسید:
 
‏۱. استفاده ‎#دادگاه_ویژه_روحانيت از چشم بند، دستبند و نگهداري در سلول انفرادي برای پنج روحانی شرکت کننده در تجمع قانونی فیضیه که در اعتراض به وضعيت آشفته اقتصادی و انفعال دولت برگزار شده بود، آن هم با شکایت دولت ‎#حسن_روحانی و به بهانه تابلو ‎#استخر_فرح_در_انتظارت واقعا جای سئوال دارد! چرا و بر اساس چه توجیه قانونی، به این روحانیون چشم بند و دستبند زده اند و آنها را به سلول انفرادی نگه داشته اند؟
 
‏۲. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شکایت نامه ای کودکانه و مسخره، خطاب به دادگاه ویژه، تابلوی ‎#استخر_فرح_در_انتظارت را سبب این تلقی خطرناک در اذهان عمومی دانسته که اعلام فوت ‎#هاشمی_رفسنجانی صوری بوده و واقعیت قضیه، طراحی نقشه قتل وی در استخر و تکرار چنین عملی نسبت به رییس جمهور است!
 
‏۳. اگر از تابلوی ‎#استخر_فرح_در_انتظارت مي توان پرونده جنایی قتل هاشمی و تهدید به قتل روحانی را استخراج کرد، پس از #نامه_بدون_سلام_هاشمی رفسنجانی به رهبر انقلاب که تهدید به آتش کشیدن خیابان ها در آن آمده بود و همچنین از ادعای تقلب و دعوت به خیابان ریختن توسط همسر و فرزندان وی در ‎#کودتای_سال ۸۸ چه نتبجه ای مي توان استخراج کرد؟! دادگاه ویژه روحانیت با روحانیونی که در کودتای سال ۸۸ فرماندهی کودتا را بر عهده داشتند، چه برخوردی کرده است؟!
 
‏۴. ریاست جمهوری درحالی با استناد به تابلوی ‎#استخر_فرح_در_انتظارت و به بهانه توهين، از طلاب و روحانیون شکایت کرده که در شکایت نامه اش، طبق عادت همیشگی در مواجه با منتقدان، به چند هزار روحانی و طلبه حاضر در تجمع اهانت کرده و آنها را جماعتی کوته فکر، کج اندیش، خوداسلام پندار مفرط و بی اطلاع از اوضاع کشور و جهان خطاب کرده است! آیا مدیریت حوزه نمی خواهد از تجمعی که برگزار کرده و از حیثیت خودش و روحانیونی که با دعوت این نهاد به میدان آمده اند، دفاع کند؟! 
 
۵.‏ ‎#مدیریت_حوزه و ‎#نمايندگان_قم پاسخ دهند: چرا عده ای دانشجونما که در تجمعات غیرقانونی در معابر عمومی و آشوب های دی ماه نقش داشته اند، مورد حمایت وزارت علوم و نمايندگان همسو با خود هستند اما روحانيون انقلابی حاضر در تجمع قانونی در محیط سربسته با هدف دفاع از انقلاب و مردم، فقط به استناد تابلوی #استخر_فرح_در_انتظارت، با دستبند و چشم بند و قرار گرفتن در سلول انفرادی در فشارند؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید