شماره مطلب : 721
زمان انتشار : 92/11/29 - 22:05 2014/2/18

آزادی سران فتنه از اختیارات روحانی نیست/ منظور روحانی از اشتی ملی ترک انتقادهایی است که از وی وجود دارد

برخی در کشور، آشتی ملی را به آزادی سران فتنه تعبیر می‌کنند؛ ولی نمی‌دانم آیا آقای روحانی منظورش از این حرف این بوده یا نه! ولی اگر منظورش آزادی سران فتنه است؛ باید بداند که در چند روز قبل یکی از افرادی که در روز عاشورا با حمایت همین سران فتنه در خیابان ها بودند؛صدمه دیده بود بعد چهارسال تحمل درد رنج بسیار به شهادت رسید.

مهمترین محورهای سخنان حمید رسایی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با «نسیم» بدین شرح است؛


-وقتی مردم بصورت میلیونی در خیابان های کشور با سلایق و نگاههای مختلف و متفاوت در راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور پیدا می کنند، حکایت از این دارد که آشتی ملی میان مردم وجود دارد.

-برخی در کشور، آشتی ملی را به آزادی سران فتنه تعبیر می‌کنند؛ ولی نمی‌دانم آیا آقای روحانی منظورش از این حرف این بوده یا نه! ولی اگر منظورش آزادی سران فتنه است؛ باید بداند که در چند روز قبل یکی از افرادی که در روز عاشورا با حمایت همین سران فتنه در خیابان ها بودند؛صدمه دیده بود بعد چهارسال تحمل درد رنج بسیار به شهادت رسید.

-طبیعی است که آشتی ملی بامحاکمه سران فتنه ای که خون مردم بی گناه را بر زمین ریختند تحقق پیدا می کند.

-آزادی سران فتنه از اختیارات روحانی نیست که آقای روحانی بخواهد برای آزادی آنها تلاش کند.

-شاید منظورآقای روحانی از آشتی ملی بر انتقادهایی که بعد شش ماه بر روند حکومت داری وی وارد است بیان کرده تا منتقدین انتقادات دولت مداری وی را نبینند.

-حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور آگاهانه بود.

-حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن حکایت از این می کرد که مردم مراقب استقلال کشور خود هستند.

-راهپیمایی روز گذشته مردم نماد انرژی هسته ای که نماد استقلال این کشور است از سوی مردم برگزار شد.

-مردم ایران انرژی هسته ای را حق مسلم خود می دانند و دوست ندارند در این خصوص تیم مذاکره کننده ایران با کشورهای بیگانه معامله کنند.

اضافه کردن دیدگاه جدید