شماره مطلب : 844
زمان انتشار : 92/12/7 - 12:04 2014/2/26

تذکر رسایی در راستای اخباری از تعلیق خاموش غنی سازی

تذکر رسایی در راستای درخواست توضیح از دولت درباره اخباری مبنی از تعلیق خاموش غنی سازی

rasaee 920808 t.flv | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید