شماره مطلب : 921
زمان انتشار : 92/12/13 - 10:44 2014/3/4

نطق رسایی در روز رای اعتماد به کابینه یازدهم

نطق رسایی در راستای مخالفت با خط مشی و اصول کلی دولت یازدهم

rasaee 920521 m.flv | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید