چند رسانه ای

فیلم

تذکر رسایی به لاریجانی به دلیل نقض برجام
( 13 نظر )
تذکر رسایی در صحن علنی
( 9 نظر )
در اعتراض به عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا رسایی با ماسک در جلسه حاضر شد و تذکر داد:
( 9 نظر )
انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس:
( 17 نظر )
سومین کارت زرد مجلس به نعمت زاده
( 37 نظر )
رسایی در تذکری شفاهی صحن علنی:
( 10 نظر )
رسایی در تذکر امروز تاریخ را به یاد هیأت رئیسه آورد
( 22 نظر )
تذکر رسایی در صحن علنی
( 4 نظر )
جدال بین لاریجانی و رسایی در باره نحوه اداره جلسه امروز
( 96 نظر )
اخطار قانون اساسی رسایی در باره طرح برجام
( 27 نظر )

صفحات