چند رسانه ای

صوت

پیگیری انتشار فکت شیت و جزئیات توافقات اخیر هسته ای، مطالبه عمومی (1)
توهین نشریه فرانسوی به رسول خدا از نگاه رسایی، صفار هرندی، زاکانی
نطق انقلابي نماينده مردم تهران در سالگرد 9 دي 88
نطق مهم رسايي در باره موضوع هسته اي، ادبيات توهين آميز رئيس جمهور و استيضاح وزير علوم
مناظره شنیدنی زیباکلام و رسایی درباره معرفی ابوطالبی در سازمان ملل
شش تایی ها در سیاست در مناظره رسایی و تاجزاده
به دنبال انتشار خبری غیر واقعی در مجلس ابراز شد:

صفحات