چند رسانه ای

عکس

حاشیه های جلسه امروز در باره تصویب جزئیات طرح لاریجانی
( 47 نظر )
یادداشت اینستاگرامی رسایی در باره رفتار صالحی در مجلس :
( 45 نظر )
در صفحه اینستاگرام رسایی:
( 32 نظر )
( 23 نظر )
روایت رسایی از رفتار یک نماینده که با حقوق ملت بازی کرد:
( 13 نظر )
رسایی در اینستاگرامش نوشت
( 29 نظر )
یادداشت اینستاگرامی رسایی
( 8 نظر )
انتقاد رسایی از دست دادن ظریف و اوباما
( 57 نظر )
این فقط یک حدس و گمانه نیست!
( 13 نظر )
یادداشت اینستاگرامی رسایی درباره بورس
( 16 نظر )

صفحات