چند رسانه ای

عکس

مقایسه ای بین خسارت های مه آفرید و بابک زنجانی با دسته گل ژنرال زنگنه
سخنان پرشور رسایی در جمع پرشور اصفهانی ها
راه اندازی و باز نشر یک کمپین
رسایی در جلسه سئوال از آخوندی مطرح کرد
رسايي در صفحه اينستاگرام
گزارش تصویری از اولین روز کاری سال 94
رسایی با انتشار حکم هیأت تخلفات اداری درباره خودش اعلام کرد:
دولتی ها 9 دی را توقیف کردند
بررسی مستند شیطنت رسانه دولت با هدف تخریب نماینده تهران

صفحات