چند رسانه ای

فیلم

چه کسی آرای مردم را حلال و حرام کرد
یشنهاد حمید رسایی برای جلوگیری از دستبردهای آمریکا به اموال ملت ایران
مستند سیاسی «طعم آدامس» کاری از دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر
متن کامل آخرین نطق حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی +فیلم
رسایی در تذکر شفاهی:

صفحات