چند رسانه ای

فیلم

در اعتراض به عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا رسایی با ماسک در جلسه حاضر شد و تذکر داد:
انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس:
سومین کارت زرد مجلس به نعمت زاده
رسایی در تذکری شفاهی صحن علنی:
رسایی در تذکر امروز تاریخ را به یاد هیأت رئیسه آورد
تذکر رسایی در صحن علنی
جدال بین لاریجانی و رسایی در باره نحوه اداره جلسه امروز
اخطار قانون اساسی رسایی در باره طرح برجام
رسایی در جلسه استیضاح آخوندی
رسایی در مخالفت با فوریت طرح هسته‌ای:

صفحات