چند رسانه ای

عکس

سخنان پرشور رسایی در جمع پرشور اصفهانی ها
راه اندازی و باز نشر یک کمپین
رسایی در جلسه سئوال از آخوندی مطرح کرد
رسايي در صفحه اينستاگرام
گزارش تصویری از اولین روز کاری سال 94
رسایی با انتشار حکم هیأت تخلفات اداری درباره خودش اعلام کرد:
دولتی ها 9 دی را توقیف کردند
بررسی مستند شیطنت رسانه دولت با هدف تخریب نماینده تهران
رسایی در همایش «ریزش‌ها»

صفحات