چند رسانه ای

فیلم

رسایی در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس:
اولین تذکر پسا انتخاباتی در صحن علنی
تذکر رسایی درباره ی سخنان توهین آمیز هاشمی
رسایی به اظهارات فردوسی‌پور واکنش نشان داد
تذکر رسایی به لاریجانی به دلیل نقض برجام
تذکر رسایی در صحن علنی
در اعتراض به عدم رسیدگی دولت به آلودگی هوا رسایی با ماسک در جلسه حاضر شد و تذکر داد:
انتقاد رسایی از عدم اعلام وصول تحقیق و تفحص از سازمان بورس:
سومین کارت زرد مجلس به نعمت زاده
رسایی در تذکری شفاهی صحن علنی:

صفحات