چند رسانه ای

فیلم

رسایی در تذکر امروز تاریخ را به یاد هیأت رئیسه آورد
تذکر رسایی در صحن علنی
جدال بین لاریجانی و رسایی در باره نحوه اداره جلسه امروز
اخطار قانون اساسی رسایی در باره طرح برجام
رسایی در جلسه استیضاح آخوندی
رسایی در مخالفت با فوریت طرح هسته‌ای:
در اعتراض رسایی به دست دادن ظریف و اوباما مطرح شد
نکته سنجی رسایی درباره یک خطای فاحش:
انتقاد رسایی از رئییس جمهور به دلیل حمله به شورای نگهبان
تذکر رسایی در باره استنکاف دولت در ارائه لایحه برجام

صفحات