چند رسانه ای

فیلم

رسایی در موافقت با طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
اعتراض رسایی به عدم ارائه لایحه توافقنامه برجام و سکوت لاریجانی
رسايي در پاسخ به ادعاي سخنگوي دولت
تذکر رسایی در باره نامه ارشاد به رسانه ها
تذکر رسایی در صحن علنی به رسانه های بزک کننده امریکا
در تماس شماره 98123+ با نماینده تهران چه گذشت
تشریح سه ضلع "تحمیل" در نطق امروز رسایی
نقدی بر حمایت تمام قد احمدی نژاد از بقایی
کلیپی از اجتماع «ما اجازه نمی دهیم» اصفهانی ها

صفحات